Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

1. AANSPRAKELIJKHEID

1.1 De deelnemer moet de instructies van de docent in acht nemen.

1.2 Nelumbo Studio is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel dat tijdens de les of ten gevolge van de yogaoefeningen ontstaat.

1.3 Nelumbo Studio is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen binnen of buiten de studio.

2. GEZONDHEID

2.1 De deelnemer geeft bij de eerste les eventuele klachten aan en zal bij wijziging van de toestand dit zo snel mogelijk aan Nelumbo Studio kenbaar maken.

2.2 Nelumbo Studio kan eventueel een doktersverklaring verlangen waarin de arts toestemming geeft voor het beoefenen van yoga.

2.3 Op basis van medische klachten waarbij niet duidelijk is wat de invloed van yoga zou kunnen zijn, behoudt Nelumbo Studio het recht iemand niet deel te laten nemen aan de les.

3. ZWANGERSCHAP

3.1 De deelnemer dient eventuele zwangerschap zo snel mogelijk te melden aan de docent. Al vanaf het eerste trimester zijn er speciale aanbevelingen voor zwangere vrouwen. Overleg met de docent wat je het beste kunt doen als je de yogalessen wilt voortzetten.

4. CURSUSGELD EN BETALING

4.1. Het cursusgeld voor een yogaserie moet voor aanvang van de eerste yogales van die serie betaald worden.

4.2. Een gemiste les kan, in overleg, ingehaald worden binnen de serieperiode.

4.3. Er is geen restitutie mogelijk op een yogaserie. Niet genoten yogalessen kunnen ook niet verrekend worden met een nieuwe yogaserie.