Meteen naar de inhoud

Raja yoga: klassieke yoga gericht op meditatie

Nelumbo Studio verzorgt raja yoga volgens de Himalaya Traditie uit Rishikesh, India. Om mee te doen is het niet nodig om deze traditie te kennen.

Koninklijke yoga
Raja yoga is een klassiek yogavorm gericht op meditatie. Rond 200 voor Christus heeft de grote wijze Patanjali de essentie van verschillende yogavormen samengevoegd tot een systeem en beschreven in de yoga sutra’s. Dit systeem heet raja yoga ofwel koninklijke yoga. Bekende en minder bekende vormen van yoga maken er deel van uit, zoals hatha yoga, jnana yoga, bhakti yoga en karma yoga.
Patanjali gaat uit van 8 stappen die integraal beoefend worden met behulp van oude yogatechnieken. En zo verbeter je op een natuurlijke wijze je lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Himalaya Traditie
De Himalaya Traditie is geen traditie waarin een leraar zichzelf tot guru kan verklaren die leerlingen blindelings volgen. De traditie verschaft de student de mogelijkheid om geschriften en ervaringen van overige meesters te raadplegen, ten einde de leringen zelfstandig te kunnen beredeneren en begrijpen. Eigen ervaring is daarbij het uitgangspunt.

Het combineert een aantal elementen, waaronder de wijsheid van Patanjali‘s Yoga Sutras, raja yoga en specifieke mondeling overgeleverde instructies en ervaringen. In de Traditie vormen deze elementen een geïntegreerd geheel. Zowel de hoofdgedachten als de beoefening van alle bekende meditatiesystemen maken er deel van uit en zijn grotendeels ook ontstaan uit deze traditie. Het eerste doel van de Traditie is om inzicht te verwerven over wie men is, zijn ware aard te ontdekken en te kennen.